OM OSS
HISTORIKK

Et Tromsø firma blir til

Lindrup Martinsen AS ble etablert i 1953 som personlig firma av Lindrup Martinsen (f. 1925). Han begynte forretningen i kjellerlokalet til privatboligen sin på Stakkevollveien 348. Martinsen, var utdannet maskinist med spesialopplæring både i Norge og Danmark. Virksomheten omfattet fra begynnelsen kjøle-, og fryseanlegg. På dette feltet var firmaet pionér i en landsdel med fiskerier som hovednæring, en næring som i høy grad hadde behov for den nye teknologien. Mange fiskekjøperer stiftet bekjentskap med firmaet på denne tiden, og bedriften vokste raskt.

I 1962 kunne firmaet flytte inn i eget lokale i Skippergaten 52. I 1970 ble det oppført et tilbygg, Skippergaten 54, slik at man totalt fikk 1000m2 utstillingslokale, lager, kontorer og verksted. Firmaet ble i 1969 omdannet til aksjeselskap med Lindrup Martinsen som disponenet. Etter hvert ble det, som følge av kundenes behov, etablert en storkjøkken-, og restaurantutstyrs avdeling.

I 1988 kunne firmaet flytte inn i eget nybygg ved Fr. Nansensplass. Med på lasset kom også en ny avdeling. For å få økt aktivitet i bybygget med bakgrunn i den kundemassen man hadde, valgte firmaet å overta Nigas brann- og verneutstyr.

Lindrup Martinsens sønn Bjørn Martinsen, trådte inn i firmaet i 1972 og er i dag disponent og daglig leder.

Lindrup Martinsen AS har sine primæroppgaver innen planlegging, prosjektering, salg og service for storkjøkken- og restaurantutstyr, Glass & Porselen, brann, redning og sikkerhet samt HMS butikk & personlig verneutstyr.

Lindrup Martinsen AS er blant de ledende bransjebedrifter i Nord-Norge, og innen sine sektorer er firmaet blandt de absolutt største i landsdelen. Firmaet har vokst i takt med tiden og i det tempo som behovet har tilsagt, og firmaet representerrer et sunt og livskraftig element i byens næringsliv. Man arbeider ut fra et solid faglig grunnlag, og firmaet har en stab med dyktige medarbeiderer, som er villige til å gjøre en ekstra innsats, og god service er noe vi etterstreber til enhver tid.